Szukaj
Close this search box.

Więcej na temat książki: https://tnsa.pl/zapowiedzi/

Przedmowa
Wprowadzenie

Gwałt: fakty i mity
Gwałt: akt pseudoseksualny
# Definicja gwałtu
# Gwałt: symptom i przestępstwo
# Mity o sprawcy
# Mity o ofierze
# Mity o środkach zaradczych
# Dlaczego mity na temat gwałtu wciąż istnieją?

Psychodynamika gwałtu
# Gwałt dokonany w złości
# Gwałt władczy
# Gwałt sadystyczny
# Częstotliwość występowania
# Opór i działania odstraszające
# Wielorakie motywy leżące u podstaw gwałtu

Kliniczne aspekty gwałtu
# Dysfunkcja seksualna
–– Impotencja
–– Przedwczesny wytrysk
–– Opóźniony wytrysk
–– Częstotliwość występowania
–– Etiologia
# Subiektywna reakcja
# Odurzenie
# Dobór symptomów
–– Rodzaje wykorzystania seksualnego
–– Dyskusja
# Klasyfikacja diagnostyczna
–– Dewiacja seksualna

Schematy gwałtu
# Gwałt zbiorowy
# Gwałt na mężczyźnie
–– Wprowadzenie
–– Charakterystyka opisowa
–––– Rasa
–––– Relacje społeczne
–––– Dostęp do ofiary i miejsce napaści
–––– Styl ataku
–– Rodzaje czynności seksualnych
–– Styl życia seksualnego
–– Recydywa
–– Dynamika
–––– Podbój i kontrola
–––– Zemsta i odwet
–––– Sadyzm i poniżenie
–––– Konflikt psychologiczny i wyparcie
–––– Status i przynależność
# Seksualne wykorzystywanie dzieci
–– Kontakty seksualne między dorosłymi a dziećmi
–– Pedofil: Mity i rzeczywistość
–––– Mit 1: Molestujący dzieci to „stary zbereźnik”
–––– Mit 2: Sprawca jest dla swojej ofiary osobą obcą
–––– Mit 3: Pedofil jest niedorozwinięty umysłowo
–––– Mit 4: Sprawca jest osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków
–––– Mit 5: Pedofil jest osobą sfrustrowaną seksualnie
–––– Mit 6: Pedofil jest niepoczytalny
–––– Mit 7: Przestępstwa pedofila z czasem stają się coraz brutalniejsze
–––– Mit 8: Większe zagrożenie stanowią dla dzieci dorośli homoseksualiści niż osoby heteroseksualne
–– Różne spostrzeżenia
–– Gwałt na dorosłym a pedofilia
–– Gwałt na dziecku
–– Napaść dokonana w złości
–– Napaść władcza
–– Napaść sadystyczna
–– Wpływ na ofiarę
# Gwałt na osobie starszej
–– Sprawca
–– Ofiara
–– Przestępstwo
–––– Lokalizacja
–––– Relacja
–––– Napaść
–––– Rodzaj przestępstwa
–––– Odurzenie
–––– Stres poprzedzający
–––– Intencje
–– Dyskusja
# Gwałt małżeński
# Młodociany przestępca seksualny
# Kobieta-sprawca

Wytyczne dotyczące oceny i leczenia
# Kliniczna ewaluacja sprawcy
# Ocena kliniczna – poradnik
–– Tożsamość
–– Środowisko rodzinne
–– Rozwój edukacyjny
–– Historia wojskowa
–– Rozwój interpersonalny
–– Relacje społeczne
–– Relacje seksualne
–– Relacje małżeńskie
–– Ścieżka zawodowa
–– Zainteresowania rekreacyjne
–– Historia kryminalna
# Źródła danych
–– Obserwacja behawioralna
–– Wywiad kliniczny
–– Badania terenowe
–– Badanie lekarskie
–– Dokumenty
–– Badania psychometryczne
–– Pomiar funkcji fizjologicznych
–– Skierowania
# Protokół oceny klinicznej zachowań seksualnych gwałciciela
# Metody terapeutyczne
–– Kastracja chemiczna
–– Psychoterapia
–– Szkolenia z zakresu rozwoju człowieka
–– Modyfikacja zachowania
–– Pozbawienie wolności
# Miejsce
# Opieka po leczeniu
# Ocena wyniku leczenia