Mężczyźni, którzy gwałcą

Psychologia oprawcy

„Men Who Rape” rozróżnia wzorce napaść występujące u sprawców oraz bada kliniczne aspekty ich zachowań związanych z gwałtem, takie jak: wybór ofiary, dobór aktu seksualnego, subiektywna reakcja sprawcy podczas napaści, rola alkoholu, dysfunkcje seksualne itp. Na jej kartach rozpatrywane są określone kategorie gwałtu: zbiorowy, na dzieciach, na mężczyznach, małżeński; a także określone kategorie sprawców: młodociany przestępca, sprawca wobec osób starszych, sprawca wobec kobiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mężczyźni, którzy gwałcą

Książka ta stanowi podstawową lekturę dla każdego, kto w swojej pracy spotyka się ze sprawcą lub ofiarą gwałtu. Oparta jest na 15-letnim bogatym doświadczeniu klinicznym z ponad 500 przestępcami seksualnymi. „Men Who Rape” bada czynniki psychologiczne i emocjonalne predysponujące do reagowania przemocą seksualną na rozmaite sytuacje i zdarzenia życiowe. Zapewnia ramy dla zrozumienia historii rozwoju, stylu życia i motywacji mężczyzn, którzy gwałcą. Ponadto udziela wskazówek do identyfikacji, oceny diagnostycznej i leczenia takich osób.

„Men Who Rape” rozróżnia wzorce napaść występujące u sprawców oraz bada kliniczne aspekty ich zachowań związanych z gwałtem, takie jak: wybór ofiary, dobór aktu seksualnego, subiektywna reakcja sprawcy podczas napaści, rola alkoholu, dysfunkcje seksualne itp. Na jej kartach rozpatrywane są określone kategorie gwałtu: zbiorowy, na dzieciach, na mężczyznach, małżeński; a także określone kategorie sprawców: młodociany przestępca, sprawca wobec osób starszych, sprawca wobec kobiet.

Jest to książka napisana nietechnicznym, czytelnym stylem, zawierająca ogromną liczbę często brutalnych opisów i wypowiedzi badanych osób. Zainteresuje ona wszystkich, których dotyczy problem gwałtu, przede wszystkim psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców kryzysowych, kryminologów, adwokatów, sędziów, funkcjonariuszy więziennych i organów ścigania, kuratorów sądowych, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, duchownych, kryminologów, a także ustawodawców.

Kupując, pomagasz

Jest to książka napisana nietechnicznym, czytelnym stylem, zawierająca ogromną liczbę często brutalnych opisów i wypowiedzi badanych osób. Zainteresuje ona wszystkich, których dotyczy problem gwałtu, przede wszystkim psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców kryzysowych, kryminologów, adwokatów, sędziów, funkcjonariuszy więziennych i organów ścigania, kuratorów sądowych, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, duchownych, kryminologów, a także ustawodawców.

Do końca przedsprzedaży pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Jest to książka napisana nietechnicznym, czytelnym stylem, zawierająca ogromną liczbę często brutalnych opisów i wypowiedzi badanych osób. Zainteresuje ona wszystkich, których dotyczy problem gwałtu, przede wszystkim psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców kryzysowych, kryminologów, adwokatów, sędziów, funkcjonariuszy więziennych i organów ścigania, kuratorów sądowych, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, duchownych, kryminologów, a także ustawodawców.

Zasadzonych drzew!
0
Osób, które wsparły nas na portalu Zrzutka.pl
0

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi jej poszczególnych funkcji oraz korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics, HotJar), marketingowych (Google Ads, Facebook Pixel) oraz społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn). Szczegóły: polityka prywatności. Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki nie blokują tych plików cookies, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin sklepu
Towarzystwo Naukowe im. Stanisława Andreskiego, ul. Krakowska 34/5, 31-062 Kraków
NIP 6762563621 | kontakt@tnsa.pl | tel. 501 040 313