Szukaj
Close this search box.

Warunki pracy redaktorów i korektorów

Pod koniec 2021 roku Towarzystwo Naukowe im. Stanisława Andreskiego przeprowadziło krótką ankietę w środowisku redaktorów i korektorów. Naszym celem było zebranie odpowiedzi na kilka kluczowych dla naszego zawodu pytań. Poniżej przedstawiamy uzyskane wyniki razem z krótkim komentarzem. Oczywiście, przedstawione tutaj dane nie mają „wartości statystycznej”. Jednakowoż są one na tyle jaskrawe, że wskazują na pewne istotne z naszego punktu widzenia problemy.

Jak znaleźć wydawcę?

Wybór odpowiedniego wydawcy dla książki naukowej jest kluczowy zarówno dla autorów, jak i dla samych czytelników. Od tego kluczowego wyboru nierzadko zależą tak losy badacza, jak jego dzieła. Co więcej, gdy już raz zdecydujemy się na konkretnego wydawcę i podpiszemy umowę, przerwanie procesu wydawniczego i wycofanie książki w przypadku wystąpienia kłopotów będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Niniejszy poradnik porusza problemy, o których zwykle nie mówi się autorom, ponieważ wiedza autorów o kulisach pracy nad książkami nikomu tak naprawdę nie jest na rękę. I choć tekst ten nie wyczerpuje tematu, to jednak daje szeroką perspektywę trudności, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć podczas dokonywania tej ważnej w naukowym życiu decyzji.

Redaktorzy i redaktorki – bestiariusz

Mało który autor może liczyć na takie wartościowe porady, jakie otrzymał Karol Marks od swojej matki, Henrietty Pressburg. Dlatego dobry redaktor to skarb tak dla autora, jak dla wydawnictwa. Niemniej oddając swój tekst w ręce redaktora, zawsze trzymaj rękę na pulsie. Redaktorzy to tylko ludzie. Choć nie każdy autor – po bataliach, jakie przyjdzie mu stoczyć w drodze do wydania – przystałby na pomysł, by klasyfikować nasz gatunek wojowników kałamarza jako sapiens! Dlaczego tak się dzieje?