Szukaj
Close this search box.

„Men Who Rape” – A. Nicholas Groth

Książka ta stanowi podstawową lekturę dla każdego, kto w swojej pracy spotyka się ze sprawcą lub ofiarą gwałtu. Oparta jest na 15-letnim bogatym doświadczeniu klinicznym z ponad 500 przestępcami seksualnymi. „Men Who Rape” bada czynniki psychologiczne i emocjonalne predysponujące do reagowania przemocą seksualną na rozmaite sytuacje i zdarzenia życiowe. Zapewnia ramy dla zrozumienia historii rozwoju, stylu życia i motywacji mężczyzn, którzy gwałcą. Ponadto udziela wskazówek do identyfikacji, oceny diagnostycznej i leczenia takich osób.

„Men Who Rape” rozróżnia wzorce napaść występujące u sprawców oraz bada kliniczne aspekty ich zachowań związanych z gwałtem, takie jak: wybór ofiary, dobór aktu seksualnego, subiektywna reakcja sprawcy podczas napaści, rola alkoholu, dysfunkcje seksualne itp. Na jej kartach rozpatrywane są określone kategorie gwałtu: zbiorowy, na dzieciach, na mężczyznach, małżeński; a także określone kategorie sprawców: młodociany przestępca, sprawca wobec osób starszych, sprawca wobec kobiet.

Jest to książka napisana nietechnicznym, czytelnym stylem, [zawierająca ogromną liczbę często brutalnych opisów i wypowiedzi badanych osób]. Zainteresuje ona wszystkich, których dotyczy problem gwałtu, przede wszystkim psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców kryzysowych, kryminologów, adwokatów, sędziów, funkcjonariuszy więziennych i organów ścigania, kuratorów sądowych, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, duchownych, kryminologów, a także ustawodawców.

Aktualny stan prac:

„Of Boys and Men” – Richard V. Reeves

Chłopcy i mężczyźni każdego dnia podejmują walkę. Głębokie zmiany gospodarcze i społeczne, które miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, sprawiły, że wielu z nich straciło grunt pod nogami – w szkole, pracy i rodzinie. Podczas gdy życie kobiet uległo zmianie, mężczyźni wciąż próbują odgrywać przestarzałe role społeczne, przez co ich życie w wielu aspektach się pogorszyło. Są gorzej wykształceni, częściej popadają w uzależnienia, z trudnością budują zdrowe relacje z partnerkami i dziećmi.

Nasze postawy, instytucje i prawa nie nadążają. Politycy i polityczki, pogrążeni w ideologicznej wojnie, nie oferują przemyślanych rozwiązań, które mogłyby zmienić tę sytuację. Konserwatyzm okazuje się kulą u nogi, a feminizm – choć deklaratywnie ma służyć wszystkim – często nie potrafi należycie zdiagnozować problemów mężczyzn. W narracji, według której mężczyzna jest twórcą patriarchatu, brakuje miejsca na zrozumienie, że jest on przede wszystkim jego tworem – często bezsilnym i załamanym, skłonnym do depresji i samobójstwa.

Książka Richarda V. Reevesa dotyczy złożonego i wymagającego szybkiej reakcji kryzysu chłopców i mężczyzn. Autor przygląda się strukturalnym wyzwaniom stojącym przed nimi i proponuje świeże oraz innowacyjnej rozwiązania, które zmieniają tok szkodliwej narracji, będącej przyczyną opisanych przez niego problemów. Przekonuje, że pomaganie drugiej połowie społeczeństwa nie oznacza rezygnacji z ideału równości płci. Proponuję nową wizję męskości w bardziej równym świecie.

Aktualny stan prac:

„The Second Sexism” – David Benatar

„Wielu mężczyzn jest znacznie bardziej uciskanych niż wiele kobiet, a każda feministka zdeterminowana do wspierania kobiet we wszystkich sytuacjach z pewnością może napotkać także takie sytuacje, w których wsparcie kobiet przeciwko mężczyznom zwiększa poziom niesprawiedliwości na świecie. […] Żadna feministka, której troska o kobiety bierze się z troski o sprawiedliwość w ogóle, nie może dopuścić do tego, by jej jedynym celem była wyłącznie korzyść kobiet” – Janet Radcliffe Richards

Dyskryminacja ze względu na płeć nie dotyczy wyłącznie jednej płci; potrzebne jest ukazanie problemu z każdej strony, aby skutecznie przeciwstawiać się wszelkim krzywdzącym aktom i wyobrażeniom, dotykającym nas – ludzi, niezależnie od tego, jaką mamy płeć; potrzebny w tej sprawie jest dwugłos, aby pokonać polaryzujący konflikt, skutkujący wyłącznie niezrozumieniem i pogardą, budujący barykady i inicjujący wzajemne oskarżenia tam, gdzie ich nigdy być nie powinno.

„The Second Sexism” to książka wyważona i spokojna, napisana przystępnym językiem, oparta na szczegółowych danych. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się ona do wzrostu świadomości społecznej na temat tego, z jakimi trudnościami borykają się mężczyźni i chłopcy na co dzień, wychowani w świecie, który w obliczu niesprawiedliwości nakazuje im milczeć i zaciskać zęby.

Aktualny stan prac:

„The Human Predicament” – David Benatar

Czy nasze życie ma sens, czy go nie ma? Czy nieunikniona śmierć jest czymś złym? Czy nieśmiertelność byłaby lepsza? A może lepiej byłoby – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności – przyśpieszyć śmierć i popełnić samobójstwo? Wiele osób zadaje sobie te pytania – a niektórzy są przez nie wręcz nękani. Co zaskakujące, filozofowie analityczni powiedzieli stosunkowo niewiele na temat sensu życia. Kiedy zajmowali się „wielkimi pytaniami”, mieli tendencję – niczym pisarze popularni – do udzielania pocieszających, optymistycznych odpowiedzi. „The Human Predicament” zachęca czytelnika do jasnego i nieskrępowanego spojrzenia na ludzką kondycję.

David Benatar w swojej książce prezentuje konkretny i nieoderwany od rzeczywistości pesymizm w odniesieniu do centralnych zagadnień ludzkiej egzystencji. Twierdzi, że choć nasze życie może mieć jakiś sens, to i tak ostatecznie jesteśmy mało istotnymi bytami, które dodatkowo są tym faktem przerażone. Uważa ponadto, że jakość ludzkiego życia – choć dla niektórych mniej zła niż dla innych – nawet w najlepszych przypadkach pozostawia wiele do życzenia. Co gorsza, śmierć na ogół wcale nie jest rozwiązaniem – w rzeczywistości raczej zaostrza niż łagodzi kosmiczny bezsens naszej egzystencji. Choć może uwolnić nas od cierpienia, wiąże się z kolejnym kosztem – anihilacją. Niesie to za sobą wielowątkowe implikacje, które rzutują na to, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do wielu spraw, w tym do nieśmiertelności i samobójstwa. Przyczynia się także do naszego wyobrażenia głębszego sensu ludzkiego życia. Wreszcie, to przemyślane, prowokacyjne i dogłębnie szczere podejście do wielkich życiowych pytań zainteresuje każdego, kto zastanawia się, dlaczego tu jesteśmy i jak powinniśmy żyć

Aktualny stan prac: