Richard V. Reeves

Chłopcy i mężczyźni

Dlaczego współcześni mężczyźni przeżywają trudności, dlaczego to ważne i co z tym zrobić?

Osamotnieni, pozbawieni wsparcia, przygnębieni… Nierzadko sami muszą stawiać czoła trudnościom życia. W zamian otrzymują obojętność, a ich zachowania określa się mianem „toksycznej męskości”. Co ciekawe, problemy mężczyzn są postrzegane jako wynik indywidualnych niepowodzeń, a nie destrukcyjnego otoczenia. Jeżeli mężczyźni mają depresję, to dlatego, że nie wyrażają swoich uczuć. Jeżeli chorują, to dlatego, że nie chodzą do lekarza. Jeżeli nie radzą sobie w szkole, to dlatego, że im się nie chce. Jeżeli przedwcześnie umierają, to dlatego, że za dużo piją, palą i jedzą nie to, co powinni. Niestety problemy dzisiejszych chłopców i mężczyzn najczęściej znajdują się poza mainstreamem. A przecież wiele dramatycznych zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie, stanowi wyzwanie nie tylko dla nich, ale też dla całego społeczeństwa.

Co zatem dzieje się z tak wieloma chłopcami i mężczyznami? Jakie są przyczyny trudnej sytuacji, w której się znaleźli? W książce Chłopcy i mężczyźni Richard Reeves, czerpiąc z wieloletniego dorobku badawczego, a także z osobistych doświadczeń jako ojca trzech synów, przedstawia przekonującą diagnozę tych problemów, a także proponuje szereg śmiałych rozwiązań.

Jego książka nie wpisuje się jednak w otaczającą nas z każdej strony walkę płci czy polityczne lub ideologiczne spory. Jest to obiektywna i wyczerpująca analiza oparta na faktach i twardych danych, ukazująca chłopców i mężczyzn w szerszej perspektywie społecznej. Dlatego jest to lektura nie tylko dla mężczyzn, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa, które stoi przed wyzwaniem wzajemnego zrozumienia i wsparcia w obliczu współczesnych trudności.

Richard V. Reeves

Richard Reeves jest prezesem Amerykańskiego Instytutu Chłopców i Mężczyzn oraz pracownikiem Brookings Institution, gdzie wcześniej kierował Inicjatywą na rzecz Przyszłości Klasy Średniej oraz Centrum do spraw Dzieci i Rodzin. Jego badania koncentrują się na chłopcach i mężczyznach, nierównościach społecznych i mobilności społecznej. Pisał do „New York Timesa”, „Guardiana”, „National Affairs”, „The Atlantic”, „Democracy Journal” i „Wall Street Journal”.

Jego książka Chłopcy i mężczyźni została określona przez „The New York Timesa” jako punkt zwrotny w debacie na temat sytuacji współczesnych mężczyzn, a redakcje „The Economist” i „The New Yorkera” uhonorowały ją tytułem książki roku. Po publikacji szybko stała się światowym bestsellerem.

We wrześniu 2017 roku magazyn „Politico” nazwał Reevesa jednym z 50 najlepszych myślicieli w USA za jego pracę nad klasą społeczną i nierównościami.

Mężczyźni w Polsce

Chociaż większość problemów dotykających mężczyzn ma wspólne źródła, to jednak rzeczywistość polska i amerykańska nieco się od siebie różnią. Dlatego też, specjalnie dla polskich Czytelników, w naszym wydaniu książki zamieściliśmy uzupełniający wstęp, który rzuca dodatkowe światło na omawiane zagadnienia. Dzięki niemu Czytelnicy mają okazję spojrzeć na tematykę przez pryzmat lokalnych uwarunkowań i doświadczeń.

Autorem wstępu jest znakomity polski specjalista zajmujący się problematyką mężczyzn – Michał Gulczyński, doktorant socjologii na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie, autor raportu Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce oraz współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn.

Fot. Klaudia Jaworska

To kto ma w końcu gorzej?

Chyba każdy z nas jest już zmęczony tą ciągłą walką płci. Wzajemnym oskarżaniem się, ocenianiem i licytowaniem na to, kto ma lepiej lub gorzej. W dyskusji na temat relacji między płciami potrzebne jest nowe, świeże spojrzenie, które cechuje się wzajemnym szacunkiem. Bo przecież, jak pisze Reeves, „Możemy zajmować się dwiema rzeczami jednocześnie. Możemy opowiadać się za prawami kobiet i współczuć bezbronnym chłopcom i mężczyznom”.

I właśnie taka jest ta książka – pełna empatii zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Oferuje dialog, a nie konflikt, nie zawiera niesprawiedliwych i krzywdzących narracji. I mimo iż mówi o mężczyznach, nie bagatelizuje realnych problemów kobiet i nie usprawiedliwia krzywd, które je spotkały. Bez wątpienia pomaga zarówno mężczyznom, jak i kobietom odnaleźć się w dzisiejszym świecie oraz budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Nasze książki wydajemy świadomie

Ekologicznie

W dobie powszechnego greenwashingu nie pozostajemy obojętni na realne problemy związane z ochroną środowiska. W naszej pracy zwracamy uwagę na każdy jej aspekt – począwszy od warunków pracy, przez dobór papieru do druku, a skończywszy na opakowaniu do wysyłki!

Dzięki Wam

Nasze książki nigdy nie trafiłyby do Waszych rąk, gdyby nie pomoc setek zaprzyjaźnionych osób. Są to nasi wierni Czytelnicy, znakomici Recenzenci i bezinteresowni Darczyńcy. Nasze wydawnictwo to działalność społeczna –  nienastawiona na zysk, lecz na radość z wydawania wartościowych książek, które interesują Czytelników.

Z myślą o innych

Mimo że najczęściej pracujmy pro publico bono i sami miewamy trudności finansowe, naszymi książkami, na tyle, na ile jest to tylko możliwe, zawsze staramy się pomagać innym – tym najbardziej potrzebującym. Wierzymy, że szczęściem należy się dzielić!

Zbyt często krytycy bagatelizują trudności mężczyzn, dostrzegając jedynie to, że mężczyźni wciąż dominują na najwyższych szczeblach biznesu, rządu i edukacji. Jednakże w tej rozsądnej i starannie opracowanej książce Richard Reeves przypomina nam, że większość chłopców i młodych mężczyzn nie aspiruje do stanowisk przywódczych w Fortune 500 ani profesorstwa na MIT. Zamiast obwiniać mężczyzn za ich sytuację czy patologizować męskość, Reeves wskazuje na mądre, humanitarne i praktyczne rozwiązania.

Christina Hoff Sommers, Senior Fellow Emeritus, American Enterprise Institute

Samozwątpienie przeniknęło przez rzekomą nieprzepuszczalność męskiego przekonania o sobie. Książka Reevesa to najnowszy przykład, ale jest także jednym z najbardziej przekonujących. To nie tylko ciąg rzetelnych danych statystycznych. To także efekt oryginalności jasno wyrażonej tezy: że problemy mężczyzn nie sprowadzają się do zbyt toksycznej lub zbyt osłabionej męskości, ale raczej odzwierciedlają działanie tych samych sił strukturalnych, które dotyczą każdej innej grupy społecznej.

Idrees Kahloon, „The Economist”, fragment jego artykułu dla „The New Yorker”

Wreszcie mamy do czynienia z analizą kryzysu mężczyzn i chłopców, która dostarcza więcej faktów niż emocji. W książce Chłopcy i mężczyźni Richard Reeves podejmuje dzisiejsze problemy płci męskiej z odwagą i współczuciem, oferując rozwiązania, które są zarówno wykonalne, jak i akceptowalne w różnych kręgach politycznych. Jest to książka, której bardzo brakowało.

prof. Arthur C. Brooks, Harvard Kennedy School oraz Harvard Business School

Gwarantujemy wartość

Ponieważ nasze książki zawsze dobieramy z największą starannością, gwarantujemy wartościową publikację. Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię książka, możesz nam ją w każdej chwili zwrócić. Tak po prostu!

Kupując naszą książkę, realnie pomagasz nam wydawać wartościową literaturę, w którą wkładamy całe nasze serce. Dziękujemy!

Richard Reeves obala obojętność wobec dramatu mężczyzn i chłopców wynikającą z naszej współczesnej polityki. Chłopcy i mężczyźni to tour de force, który zastępuje zepsute pojęcie toksycznej męskości rozumowaniem opartym na dowodach i reformami mającymi na celu zatrzymanie spadkowego kierunku pokoleń mężczyzn i chłopców dotkniętych niekorzystnym położeniem ze względu na rasę, klasę społeczną i marginalizację.

prof. Tommy J. Curry, University of Edinburgh

Richard Reeves posiada rzadką kombinację pisarskiego wdzięku, umiejętności analitycznych i nieustępliwego skupienia na problemach, które osoby stronnicze byłyby skłonne lekceważyć. Tak jak Dream Hoarders zmusiło Amerykanów do kwestionowania mantr o mobilności społecznej, tak jego praca nad mężczyznami i chłopcami jest prowokacyjna, aktualna i bogata w rozwiązania odwołujące się do rzeczywistości.

Evan Osnos, „The New Yorker”

Jako feministka, która jest głęboko zaangażowana w równość płci, a także jako matka dwóch młodych mężczyzn gorąco polecam książkę Chłopcy i mężczyźni. Richard Reeves zarówno potwierdza doświadczenia wielu rodziców, jak i umieszcza je w szerszym krajowym i globalnym kontekście. Co najlepsze, proponuje realne, praktyczne rozwiązania, aby stworzyć świat, który byłby lepszy dla nas wszystkich, w całym spektrum płciowym.

Anne-Marie Slaughter, CEO New America

W rozwiniętym świecie mamy do czynienia z kryzysem chłopców. Richard Reeves zręcznie porusza się po polu minowym wojny kulturowej dotyczącej płci, aby przedstawić nam fakty, przyczyny i kilka zaskakujących rozwiązań. Jako ojciec trzech chłopców Reeves przemawia do naszych serc i rozumów. Sięgnij po tę wpływową i ważną książkę, jeżeli zależy Ci na losie chłopców i mężczyzn.

Jonathan Haidt, New York University – Stern School of Business

Ważna, aktualna, zrównoważona i oparta na gruntownych badaniach książka Chłopcy i mężczyźni dobitnie nakreśla szybki upadek ekonomiczny, psychologiczny, społeczny i edukacyjny mężczyzn, a następnie proponuje zestaw polityk, które wspierają pozytywną męskość dla naszych synów, braci i ojców. Jeśli martwisz się rosnącymi wskaźnikami samobójstw, uzależnień, spadkiem osiągnięć edukacyjnych i depresją, Reeves przedstawia kluczowe spostrzeżenia, świeże diagnozy i praktyczne podejścia do tych problemów społecznych.

Joseph Henrich, Harvard University

W tej niezwykle przemyślanej, opartej na dowodach i przystępnej rozprawie Richard Reeves wyraźnie przedstawia zarówno argumenty, jak i pilną potrzebę poprawy dobrostanu mężczyzn i chłopców w naszym społeczeństwie. Rzuca on wyzwanie klasie politycznej, instytucjom i akademikom, aby teraz podjęli kroki w celu rozwiązania tych problemów, które były zaniedbywane przez zbyt długi czas.

Mark Brooks, OBE, Senior Communications and Policy Advisor: Men and Boys’ Inclusion

Patronat

Organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa dobrostanu mężczyzn, poprzez wpływ na polityki publiczne, tworzenie społeczności i budowanie pozytywnego zaangażowania mężczyzn.

„Tworząc Moonkę, chcemy pomóc dojrzewającym dzieciom i ich rodzicom w budowaniu pozytywnej relacji z ciałem, opartej na rzetelnej wiedzy, szacunku i czułości”.

O nas

Towarzystwo Naukowe im. Stanisława Andreskiego tworzą badacze, artyści, studenci i osoby związane ze światem książek. Wydajemy wysokojakościowe publikacje naukowe i popularnonaukowe, zmuszające do krytycznego myślenia, prowokujące rzeczowe dyskusje i dążące do prawdy, nawet jeśli stawiają one niewygodne pytania. Jedną z tych publikacji jest książka Richarda V. Reevesa Chłopcy i mężczyźni. Kupując ją, dajesz znam znać, że wykonujemy dobrą robotę!

Tyle drzew udało nam się zasadzić dzięki sprzedaży naszych książek. 5% procent ze sprzedaży przekazaliśmy fundacji Gaja, która wykonała tę świetną robotę!​
0
Tyle osób wsparło nas na portalu Zrzutka.pl, gdy wydawaliśmy naszą pierwszą książkę. Udało się nam wtedy zebrać ponad 30 000 zł, co stanowiło ponad 200% wymaganej kwoty. Dzięki otrzymanemu zaufaniu setek Darczyńców rozpoczęliśmy naszą działalność wydawniczą!
0

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi jej poszczególnych funkcji oraz korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics, HotJar), marketingowych (Google Ads, Facebook Pixel) oraz społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn). Szczegóły: polityka prywatności. Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki nie blokują tych plików cookies, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin sklepu
Towarzystwo Naukowe im. Stanisława Andreskiego, ul. Krakowska 34/5, 31-062 Kraków
NIP 6762563621 | kontakt@tnsa.pl | tel. 501 040 313